ارسال آسان
استخدام مدیر داخلی در شرکت هامانا پلاس در البرز
مشخص نشده
۴ روز قبل
البرز نظرآباد
حقوق ثابت تا 15,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام مدیر داخلی در یک آموزشگاه کامپیوتر معتبر در کرج
مشخص نشده
۱۲ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۲، دانشکده و شاه عباسی
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام سرپرست اداری در یک نمایشگاه مبلمان در گوهردشت کرج
مشخص نشده
۲۱ روز قبل
البرز
حقوق ثابت از 15,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام مدیر داخلی با بیمه در یک شرکت معتبر در کرج
مشخص نشده
۲۲ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۵، حصارک پایین
تمام وقت
استخدام مسئول امور اداری با بیمه در یک شرکت معتبر در البرز
مشخص نشده
۲۴ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۳، فاز سه مهرشهر
تمام وقت
استخدام 5 عنوان شغلی در یک شرکت معتبر در البرز
مشخص نشده
۴۱ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت
استخدام مدیر داخلی با حقوق 8 تومان در یک کلینیک زیبایی و لیزرمعتبر در البرز
مشخص نشده
۴۴ روز قبل
البرز
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان
تمام وقت