استخدام مسئول تولید محتوا در یک شرکت معتبر در کرج
مشخص نشده
۱ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۸، جهان شهر
پاره وقت
ارسال آسان
استخدام کارشناس تولید محتوا با حقوق تا 8 میلیون، بیمه و پاداش در البرز
البرز کرج، منطقه ۱، عظیمیه
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام وردپرس کار در شرکت بازرگانی ریژنه در البرز
۱۵ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۱، عظیمیه
حقوق ثابت 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارشناس تولید محتوا با حقوق تا 8 میلیون، بیمه و پاداش در البرز
البرز کرج، منطقه ۱، عظیمیه
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت