استخدام همکار خانم جهت کار در صحافی در کرج
مشخص نشده
۴۳۶ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام نیروی آقا جهت کار در چاپخانه در کرج
مشخص نشده
۵۳۴ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام اپراتور چاپ فلکسو در کرج
مشخص نشده
۶۷۸ روز قبل
البرز
تمام وقت