ارسال آسان
استخدام Wordpress Developer در یک شرکت معتبر در کرج
مشخص نشده
۱ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۹، کوی اصفهانی ها
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
WordPress | JavaScript | jQuery
استخدام طراح سایت در یک شرکت کامپیوتری در کرج
مشخص نشده
۴ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۱، عظیمیه
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام ادمین سایت در مجموعه تاسیساتی هدایتی در البرز
مشخص نشده
۱۱ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۷، گوهردشت
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 5,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام برنامه نویس سایت در یک شرکت معتبر در کرج
مشخص نشده
۱۳ روز قبل
البرز
تمام وقت
میان رده - Mid Level
استخدام وردپرس کار در شرکت بازرگانی ریژنه در البرز
۱۵ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۱، عظیمیه
حقوق ثابت 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام Wordpress Developer در یک موسسه معتبر آموزشی در البرز
مشخص نشده
۲۳ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت
WordPress | WooCommerce | SEO
استخدام طراح سایت وردپرس با حقوق تا 50 میلیون در یک شرکت معتبر در کرج
مشخص نشده
۶۰ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۷، گوهردشت
تمام وقت دورکاری
استخدام برنامه نویس سایت در یک شرکت معتبر در کرج
مشخص نشده
۷۳ روز قبل
البرز
تمام وقت
میان رده - Mid Level
استخدام پشتیبان سایت در یک موسسه معتبر در البرز
مشخص نشده
۸۹ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت
استخدام برنامه نویس سایت در یک شرکت معتبر در کرج
مشخص نشده
۱۰۸ روز قبل
البرز
تمام وقت
میان رده - Mid Level