استخدام کارگر ساده با بیمه در یک کافه - رستوران در البرز
مشخص نشده
۲۷ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت
استخدام کارگر ساده در رستوران هما در کرج
مشخص نشده
۱۲۳ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت