در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام مدیر آقا در یک رستوران در البرز
مشخص نشده
۲۶۹ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام مدیر رستوران باتجربه در کرج
مشخص نشده
۶۵۴ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام آقا جهت مدیریت داخلی رستوران در کرج
مشخص نشده
۶۸۳ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام مدیر سالن خانم جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۶۹۵ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام مدیر داخلی رستوران جهت کار در کرج
مشخص نشده
۷۶۱ روز قبل
البرز
تمام وقت