استخدام همیار مادر و کودک جهت کار در منزل با حقوق تا 12 در البرز
مشخص نشده
۴۰ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۸، باغ فاتح
حقوق ثابت تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام مادریار با بیمه در یک موسسه حمایتی معتبر حوزه کودکان در البرز
مشخص نشده
۱۳۷ روز قبل
البرز
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام پرستار جهت نگهداری از کودک در البرز
مشخص نشده
۲۵۷ روز قبل
البرز
تمام وقت