استخدام اپتومتریست در مجموعه عینک کسری هشتگرد در البرز
مشخص نشده
۱۷۰ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت
استخدام اپتومتریست جهت همکاری در مطب در کرج
مشخص نشده
۴۳۳ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام اپتومتریست در یک مطب در فردیس کرج
مشخص نشده
۴۹۲ روز قبل
البرز
پاره وقت
استخدام اپتومتریست آقا جهت کار در فردیس کرج
مشخص نشده
۵۰۵ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام یک اپتومتریست با مجوز در فردیس کرج
مشخص نشده
۵۹۴ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام اپتومتریست جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۶۲۰ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام اپتومتریست جهت همکاری در مطب در کرج
مشخص نشده
۶۸۴ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام اپتومتریست جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۶۸۵ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام اپتومتریست در یک مجموعه در البرز
مشخص نشده
۷۲۹ روز قبل
البرز
تمام وقت