استخدام جوشکار برق co2 با بیمه در کارخانه قفل رجبی در البرز
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
البرز کمالشهر
تمام وقت
استخدام جوشکار در یک شرکت معتبر در کرج
مشخص نشده
۱۷ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۱۰، سرحدآباد کرج
تمام وقت