استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان از استان البرز در شهریار و رباط کریم
استخدام کارشناس شنوایی سنجی - اودیولوژیست در کرج
استخدام کارشناس بهداشت حرفه ای و شنوایی سنجی در کرج
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه شریف پژوهان
استخدام کارشناس شنوایی سنجی جهت همکاری در ملارد
استخدام کارشناس شنوایی سنجی در کرج
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه علمی پژوهشی پایان نامه سرا
استخدام سراسری شرکت یاس سیستم و سه استخدام دیگر
استخدام ۴۰ نفر فروشنده در یک فروشگاه زنجیره ای معتبر در کرج
استخدام کرج - لیسانس جهت هتل
استخدام کرج - دندانپزشک و ادیومتریست