استخدام نگهبان در شرکت ایمن جام منشور در البرز
مشخص نشده
۸۲ روز قبل
البرز کمالشهر
تمام وقت
استخدام سرایدار در یک ویلا در طاوسیه البرز
مشخص نشده
۱۲۸ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام سرایدار در البرز
مشخص نشده
۱۵۰ روز قبل
البرز
تمام وقت