استخدام مدیر شعبه در یک شرکت معتبر از البرز و تهران
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
البرز تهران
تمام وقت
استخدام مدیر شعبه در مجموعه برند چرم کروکو در کرج
۷ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۳، فاز سه مهرشهر
تمام وقت
استخدام مدیر شعبه در مجموعه فروشگاه های زنجیره ای مواد غذایی در البرز
مشخص نشده
۳۹ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۵، گلشهر
تمام وقت