استخدام کارگر خط تولید با بیمه، بیمه تکمیلی، سرویس و پاداش در البرز
مشخص نشده
۸ ساعت قبل
البرز
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارگر تولید با بیمه، بیمه تکمیلی و پاداش در شرکت گلستان پلاستیک کرج
البرز کمالشهر
حقوق ثابت از 7,500,000 تومان تا 8,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام اپراتور تولید با حقوق تا 10 میلیون تومان، بیمه در گاماپک در البرز
۱۱ ساعت قبل
البرز
حقوق ثابت از 6,500,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت