ارسال آسان
استخدام مسئول دفتر مدیر عامل در یک شرکت معتبر در البرز
مشخص نشده
۱ روز قبل
البرز شهر کوهسار
حقوق ثابت از 6,500,000 تومان تا 7,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام مسئول دفتر و منشی در شرکت نیرو سازان آتاش در البرز
۲۶ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۹، کوی کارمندان جنوب
تمام وقت
استخدام منشی در آموزشگاه زبان ملل در البرز
البرز کرج، منطقه ۸، کوی کارمندان شمال
تمام وقت پاره وقت
استخدام مسئول دفتر مدیر عامل در یک شرکت معتبر در البرز
مشخص نشده
۴۳ روز قبل
البرز شهر کوهسار
حقوق ثابت از 6,500,000 تومان تا 7,500,000 تومان
تمام وقت