استخدام مربی مهد در خانه‌ی‌ بازی‌ قصر‌ آرزوها در البرز
مشخص نشده
۲ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۸، حاجی آباد
حقوق ثابت تا 2,500,000 تومان
پاره وقت
استخدام کمک مربی پیش دبستان در یک مجموعه آموزشی در کرج
مشخص نشده
۴۸ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۱، عظیمیه
حقوق ثابت 1,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام مربی در خانه بازی مادر در البرز
مشخص نشده
۵۷ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام مربی مهد در خانه‌ی‌ بازی‌ قصر‌ آرزوها در البرز
مشخص نشده
۹۹ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۸، حاجی آباد
حقوق ثابت تا 2,500,000 تومان
پاره وقت
استخدام مربی در یک خانه بازی در البرز
مشخص نشده
۱۸۰ روز قبل
البرز
پاره وقت
استخدام مربی مهدکودک در مهدکودک قصر توپولوها در البرز
مشخص نشده
۳۲۲ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت
استخدام مربی جهت کار در مهدکودک در کرج
مشخص نشده
۳۹۴ روز قبل
البرز
تمام وقت