در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام قصاب، مرغکار و بیخس کار ماهر در کرج
مشخص نشده
۱۶۵ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام مرغ کار ماهر جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۴۴۹ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام مرغ کار و بیخس کار ماهر در کرج
مشخص نشده
۴۸۴ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام مرغ کار جهت فروشگاه پروتئین در کرج
مشخص نشده
۴۹۱ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام قصاب ماهر و مرغ کار ماهر در کرج
مشخص نشده
۵۲۲ روز قبل
البرز
تمام وقت