در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام قصاب، مرغکار و بیخس کار ماهر در کرج
مشخص نشده
۲۶۵ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام مرغ کار ماهر جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۵۴۹ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام مرغ کار و بیخس کار ماهر در کرج
مشخص نشده
۵۸۴ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام مرغ کار جهت فروشگاه پروتئین در کرج
مشخص نشده
۵۹۱ روز قبل
البرز
تمام وقت