در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام کارگر ماهر کارواش کار در کرج
مشخص نشده
۱۶۱ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کارگر ساده جهت کار در کارواش در کرج
مشخص نشده
۱۷۳ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کارگر کارواشکار جهت کار در کرج
مشخص نشده
۲۳۸ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام آقا جهت کار در کارواش در کرج
مشخص نشده
۳۰۳ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کارگر ماهر کارواش جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۳۲۷ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کارگر ساده جهت کار در کارواش در کرج
مشخص نشده
۳۳۶ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام تعدادی کارگر کارواش در کرج
مشخص نشده
۳۷۳ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام تعدادی کارواش کار ماهر در کرج
مشخص نشده
۳۸۳ روز قبل
البرز
تمام وقت