استخدام مسئول توزیع با حقوق ثابت، پاداش، بیمه در یک شرکت در البرز
مشخص نشده
۷ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۲، ذوب آهن-نوروزآباد
تمام وقت
استخدام مامور پخش با بیمه تکمیلی در فردیس
مشخص نشده
۳۸ روز قبل
البرز فردیس
تمام وقت
استخدام متصدی پخش و توزیع در یک شرکت معتبر در نظرآباد
مشخص نشده
۴۳ روز قبل
البرز نظرآباد
تمام وقت