ارسال آسان
استخدام فیلمبردار در مجموعه چرم کروکو در البرز
۱ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۱، عظیمیه
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام فیلمبردار در مجموعه چرم کروکو در البرز
۴ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۱، عظیمیه
تمام وقت
استخدام فیلمبردار و ادیتور در یک آکادمی معتبر در گلشهر کرج
مشخص نشده
۵۰ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۵، گلشهر ویلا
تمام وقت
استخدام فیلمبردار در یک شرکت معتبر در استان البرز
مشخص نشده
۷۳ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۵، گلشهر
تمام وقت
استخدام فیلمبردار و ادیتور در شرکت آرین استخر البرز در البرز
مشخص نشده
۹۲ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۵، گلزار
تمام وقت
استخدام فیلمبردار در یک شرکت معتبر در البرز
مشخص نشده
۱۲۶ روز قبل
البرز
تمام وقت