استخدام کارشناس فروش در یک دپارتمان املاک معتبر در کرج
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
البرز کرج، منطقه ۷، گوهردشت
تمام وقت
استخدام مدیر اداری در یک دپارتمان املاک در البرز
مشخص نشده
۱ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۷، گوهردشت
تمام وقت
استخدام منشی در املاک جاودان در کرج
مشخص نشده
۳ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۷، گوهردشت
تمام وقت
استخدام کارشناس فروش با حقوق ثابت، بیمه، پاداش و پورسانت در شهر جدید هشتگرد
۱۰ روز قبل
البرز شهر جدید هشتگرد
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 5,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام مدیر داخلی در یک دپارتمان املاک معتبر در کرج
مشخص نشده
۱۲ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۷، گوهردشت
تمام وقت
استخدام کارشناس فروش در یک دپارتمان املاک معتبر در البرز
مشخص نشده
۱۲ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۷، گوهردشت
تمام وقت
استخدام مدیر اداری در یک دپارتمان املاک در البرز
مشخص نشده
۱۲ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۷، گوهردشت
تمام وقت
استخدام مدیر شعبه املاک در دپارتمان املاک اسپاد در البرز
مشخص نشده
۳۲ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۶، باغستان
تمام وقت
استخدام مشاور املاک در یک دفتر املاک در البرز
مشخص نشده
۳۵ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت
استخدام مشاور املاک در مجموعه آقای ملک در کرج
۳۶ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۷، اشتراکی
تمام وقت
استخدام منشی در دفتر املاک کیهان در البرز
مشخص نشده
۵۴ روز قبل
البرز
تمام وقت