استخدام مترجم زبان عربی در یک شرکت تبلیغاتی آنلاین در البرز
مشخص نشده
۱۰ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۱، عظیمیه
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 5,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام مترجم عربی در یک شرکت معتبر کامپیوتری در کرج
مشخص نشده
۱۶۳ روز قبل
البرز
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام مترجم حرفه ای با درآمد تا 10 میلیون، بیمه، بیمه تکمیلی در البرز
البرز
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت دورکاری
استخدام مترجم مسلط به زبان عربی در کرج
مشخص نشده
۷۶۰ روز قبل
البرز
تمام وقت