در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام خبرنگار در یک موسسه خبری در البرز
مشخص نشده
۷۲۰ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام خبرنگار مسلط به دبیری و شبکه های مجازی
مشخص نشده
۱۳۹۰ روز قبل
تهران البرز
تمام وقت
استخدام تعدادی خبرنگار جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۱۴۸۸ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام خبرنگار در مرکز بانوان گلها در کرج
مشخص نشده
۱۷۵۱ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام خبرنگار مجرب در کرج
مشخص نشده
۱۹۵۹ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام دبیر و خبرنگار سرویس خبری در تهران
مشخص نشده
۱۹۹۷ روز قبل
تهران البرز
تمام وقت