در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام خبرنگار در یک موسسه خبری در البرز
مشخص نشده
۱۰۱۷ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام خبرنگار مسلط به دبیری و شبکه های مجازی
مشخص نشده
۱۶۸۷ روز قبل
تهران البرز
تمام وقت
استخدام تعدادی خبرنگار جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۱۷۸۵ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام خبرنگار در مرکز بانوان گلها در کرج
مشخص نشده
۲۰۴۸ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام خبرنگار مجرب در کرج
مشخص نشده
۲۲۵۶ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام دبیر و خبرنگار سرویس خبری در تهران
مشخص نشده
۲۲۹۴ روز قبل
تهران البرز
تمام وقت