استخدام تراشکار با حقوق ثابت تا 6 میلیون، بیمه و سرویس در گرمدره
مشخص نشده
۱ روز قبل
البرز
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت