استخدام کارمند رزرویشن با بیمه در یک کترینگ از البرز
مشخص نشده
۴ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت
استخدام نیروی رزرویشن جهت خانه تاکسی در کرج
مشخص نشده
۴۴۹ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام رزرویشن آقا در آژانس کوثر در کرج
مشخص نشده
۵۷۷ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام رزرویشن جهت کار در آژانس در کرج
مشخص نشده
۶۷۳ روز قبل
البرز
تمام وقت