استخدام پرستار و پیراپزشک جهت کار در محدوده شهریار
مشخص نشده
۷۷۶ روز قبل
تهران البرز
تمام وقت
استخدام نیروی خانم جهت انجام کاشت مو در کرج
مشخص نشده
۱۱۰۴ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام تعدادی پیراپزشک خانم جهت کار در کرج
مشخص نشده
۱۳۴۴ روز قبل
البرز
تمام وقت