استخدام مسئول فنی با حقوق تا 15 میلیون در شرکت کیمیاگران علم و صنعت رویان
۱ روز قبل
البرز نظرآباد
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
تمام وقت