در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام نیروی جوان جهت انجام برشکاری در کرج
مشخص نشده
۴۱۴ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام نیرو جهت کار در تولیدی کیف - کرج
مشخص نشده
۷۵۵ روز قبل
البرز
تمام وقت