استخدام تعدادی نیروی راسته دوز در کرج
مشخص نشده
۲ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی چرخکار در کرج
مشخص نشده
۲ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام برشکار پارچه با قیچی و دستگاه در یک شرکت معتبر در البرز
مشخص نشده
۸ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۷، گوهردشت
حقوق ثابت 3,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام چرخکار راسته دوز با بیمه و پاداش در یک مجموعه پوشاک بانوان در کرج
مشخص نشده
۲۷ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۲، ذوب آهن-نوروزآباد
تمام وقت
استخدام چرخکار با بیمه، پاداش در یک تولیدی مزون دوزی در البرز
مشخص نشده
۲۷ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۲، ذوب آهن-نوروزآباد
تمام وقت
استخدام چرخکار راسته دوز با بیمه و پاداش در یک مجموعه پوشاک در کرج
مشخص نشده
۶۲ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۲، ذوب آهن-نوروزآباد
تمام وقت