استخدام تدوینگر با حقوق تا 6 میلیون و پاداش در یک شرکت معتبر در کرج
مشخص نشده
۶۹ روز قبل
البرز
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت