استخدام کارشناس واحد انتظامات و کارشناس IT جهت کار در رشت
۶ ساعت قبل
البرز تهران مرکزی قزوین قم سمنان زنجان آذربایجان غربی آذربایجان شرقی کردستان کرمانشاه
تمام وقت
جدید
استخدام مهندس مکانیک، مهندس عمران، مهندس نرم افزار
مشخص نشده
۱ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام کارشناس واحد انتظامات و کارشناس IT جهت شهر صنعتی رشت
۹ روز قبل
البرز تهران مرکزی قزوین قم سمنان زنجان آذربایجان غربی آذربایجان شرقی کردستان کرمانشاه
تمام وقت