ارسال آسان جدید
استخدام کارشناس تولید محتوا مسلط به زبان عربی با حقوق تا 8 تومان در البرز
۴ ساعت قبل
البرز
حقوق ثابت از 4,500,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام تولید کننده محتوا (جلوی دوربین) با حقوق تا 10 تومان در کرج
مشخص نشده
۱ روز قبل
البرز
حقوق ثابت از 2,500,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارمند فروش و کارشناس تولید محتوا در البرز
مشخص نشده
۲ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت
ارسال آسان
استخدام مسئول تولید محتوا در سایت خرید عمده در کرج
۴ روز قبل
البرز
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام ادمین تولید محتوا با بیمه، عیدی، سنوات در یک درمانگاه در البرز
مشخص نشده
۵ روز قبل
البرز
حقوق ثابت تا 5,000,000 تومان
تمام وقت