در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام کباب پز جهت کار در جاده چالوس
مشخص نشده
۱۱۷ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام آشپز و کباب زن ماهر جهت کار در کرج
مشخص نشده
۱۳۵ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام آشپز و کباب پز جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۱۶۸ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام تخته کار جهت کار در جاده چالوس
مشخص نشده
۲۰۳ روز قبل
البرز
تمام وقت