استخدام منشی درمانگاه در درمانگاه دامپزشکان در کرج
البرز
حقوق ثابت از 1,500,000 تومان تا 5,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام منشی در یک مطب دندانپزشکی در کرج
مشخص نشده
۳۵ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام منشی در یک کلینیک زیبایی در کرج
مشخص نشده
۸۸ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام منشی جهت رادیولوژی شفا در کرج
مشخص نشده
۹۵ روز قبل
البرز
تمام وقت