استخدام منشی در یک شرکت معتبر در کرج
مشخص نشده
۱ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۱، عظیمیه
تمام وقت
استخدام منشی در یک مطب در جهانشهر کرج
مشخص نشده
۱۷ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۸، جهان شهر
تمام وقت
استخدام منشی و فیشالیست در یک مجموعه معتبر در البرز
مشخص نشده
۲۳ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت
استخدام منشی در کلینیک دندانپزشکی دکتر مسعودی در البرز
مشخص نشده
۴۰ روز قبل
البرز
حقوق ثابت تا 3,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام منشی مطب در کلینیک زیبایی آویش در مهرشهر
مشخص نشده
۸۷ روز قبل
البرز
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام منشی با بیمه در یک مطب در البرز
مشخص نشده
۹۸ روز قبل
البرز
تمام وقت