آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام مجری در شرکت ترخیص پتروشیمی نوین گسترش ایرانیان در البرز
مشخص نشده
۱۳۰ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۱، عظیمیه
تمام وقت
استخدام گوینده و دوبلور در موسسه فرهنگی و هنری اندیشه البرز در البرز
مشخص نشده
۵۸۳ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام گوینده و دوبلور در موسسه فرهنگی و هنری اندیشه البرز در البرز
مشخص نشده
۵۹۳ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام گوینده(نریتور)در رسانه فعال در زمینه تکنولوژی در البرز
مشخص نشده
۸۱۲ روز قبل
البرز
پاره وقت پروژه‌ای دورکاری