در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام مجری در شرکت ترخیص پتروشیمی نوین گسترش ایرانیان در البرز
مشخص نشده
۱۸ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۱، عظیمیه
تمام وقت
استخدام گوینده و دوبلور در موسسه فرهنگی و هنری اندیشه البرز در البرز
مشخص نشده
۴۷۱ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام گوینده و دوبلور در موسسه فرهنگی و هنری اندیشه البرز در البرز
مشخص نشده
۴۸۱ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام گوینده(نریتور)در رسانه فعال در زمینه تکنولوژی در البرز
مشخص نشده
۷۰۰ روز قبل
البرز
پاره وقت پروژه‌ای دورکاری