در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام کارآموز کافی شاپ در کافه ریبون در البرز
مشخص نشده
۹ روز قبل
البرز
پاره وقت کارآموزی
استخدام کارآموز کافی شاپ در کافه ریبون در البرز
مشخص نشده
۱۹ روز قبل
البرز
پاره وقت کارآموزی
استخدام کارآموز کافی شاپ در کافه ریبون در البرز
مشخص نشده
۳۱ روز قبل
البرز
پاره وقت کارآموزی
استخدام کارآموز کافی شاپ در کافه ریبون در البرز
مشخص نشده
۴۲ روز قبل
البرز
پاره وقت کارآموزی
استخدام کارآموز کافی شاپ در کافه ریبون در البرز
مشخص نشده
۵۲ روز قبل
البرز
پاره وقت کارآموزی
استخدام کمک باریستا در یک کافه بستنی در البرز
مشخص نشده
۵۹ روز قبل
البرز
حقوق ثابت از 2,500,000 تومان تا 3,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارآموز کافی شاپ در کافه ریبون در البرز
مشخص نشده
۱۱۰ روز قبل
البرز
پاره وقت کارآموزی
استخدام کارآموز کافی شاپ در کافه ریبون در البرز
مشخص نشده
۱۲۴ روز قبل
البرز
پاره وقت کارآموزی
استخدام کارآموز کافی شاپ در کافه ریبون در البرز
مشخص نشده
۱۴۴ روز قبل
البرز
پاره وقت کارآموزی