در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام نیروی آقا آشنا به بافت در کرج
مشخص نشده
۴۰۴ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام بافنده ماهر فرش دستباف در کرج
مشخص نشده
۵۰۰ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام تعدادی بافنده جهت قالی بافی در کرج
مشخص نشده
۹۶۲ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام تعدادی بافنده فرش تبریز ماهر در کرج
مشخص نشده
۱۱۰۸ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام تعدادی بافنده جهت بافت فرش در منزل
مشخص نشده
۱۱۱۸ روز قبل
البرز
تمام وقت