استخدام خیاط در یک مجموعه در البرز
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
البرز
تمام وقت
استخدام خیاط در تولیدی فرداد در محمد شهر
مشخص نشده
۷ ساعت قبل
البرز
تمام وقت
استخدام خیاط لباس شب و عروس جهت کار در کرج
مشخص نشده
۱۶ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام دوزنده ماهر کاپشن و مانتو در کرج
مشخص نشده
۲۱ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام خیاط راسته دوز آقا جهت کار در کرج
مشخص نشده
۲۶ روز قبل
البرز
تمام وقت