ارسال آسان
استخدام کارپرداز (تحصیلدار) با بیمه، بیمه تکمیلی و پاداش در البرز
البرز
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام تحصیلدار و کارپرداز در یک دفتر فروش کاشی و سرامیک در کرج
مشخص نشده
۳۳ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۹، کارخانه قند
تمام وقت