استخدام مترجم انگلیسی در شرکت ایران تایپیست در البرز
۵ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام مترجم انگلیسی بخش خارجی و بین الملل با حقوق 6 تا 7 میلیون در البرز
البرز کرج، منطقه ۸، کوی کارمندان شمال
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام مترجم زبان انگلیسی در یک شرکت معتبر در البرز
مشخص نشده
۱۷ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۱، عظیمیه
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 5,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام مترجم انگلیسی در ایران تایپیست در البرز
۱۹ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام مترجم انگلیسی بخش خارجی و بین الملل در البرز
البرز کرج، منطقه ۸، کوی کارمندان شمال
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام مترجم انگلیسی در شرکت ایران تایپیست در البرز
۴۳ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام مترجم انگلیسی در شرکت ایران تایپیست در البرز
۵۵ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام مترجم انگلیسی در ایران تایپیست در البرز
۷۰ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام مترجم انگلیسی در شرکت ایران تایپیست در البرز
۷۹ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام مترجم انگلیسی در شرکت ایران تایپیست در البرز
۹۰ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری