ارسال آسان
استخدام کارشناس خرید و تدارکات با بیمه و بیمه تکمیلی در شهرک صنعتی ماموت
مشخص نشده
۲ روز قبل
البرز شهر جدید هشتگرد
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارشناس خرید با حقوق تا 12 میلیون، بیمه، بیمه تکمیلی و پاداش
۵ روز قبل
البرز هشتگرد
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت