استخدام مدرس زبانهای خارجی(انگلیسی،آلمانی،فرانسه،ترکی)-البرز
استخدام آموزشگاه زبان ایرانمهر آموزشگاه زبان ایرانمهر جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام مسئول دفتر مدیر عامل در شرکت معتبر سبز زیور - البرز
شرکت معتبر سبز زیور در کرج جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام مدرس حرفه ای(انگلیسی،آلمانی،فرانسه، ترکی،هلندی،سوئدی)
استخدام گروه آموزشی ارتباطات گروه آموزشی ارتباطات جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام مدرس حرفه ای(انگلیسی،آلمانی،فرانسه،ترکی،ایتالیایی)-کرج
استخدام گروه آموزشی ارتباطات گروه آموزشی ارتباطات جهت تکمیل کادر خود در استان البرز،کرج از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام مدرس زبان فرانسه جهت آموزشگاه زبان جهانگرد در کرج
به مدرس زبان فرانسه جهت آموزشگاه زبان جهانگرد در کرج نیازمندیم.
استخدام مدرس حرفه ای و با تجربه زبان انگلیسی و فرانسه درالبرز
استخدام گروه آموزشی ارتباطات گروه آموزشی ارتباطات جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام مدرس حرفه ای در گروه آموزشی ارتباطات در البرز
استخدام گروه آموزشی ارتباطات گروه آموزشی ارتباطات جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام مدرس حرفه ای زبان در گروه آموزشی ارتباطات در البرز
استخدام گروه آموزشی ارتباطات  گروه آموزشی ارتباطات جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام مدرس زبان فرانسه جهت همکاری در کرج
به مدرس زبان فرانسه جهت همکاری در کرج (محدوده فردیس) نیازمندیم.
استخدام مدرس زبان فرانسه در کرج
به مدرس زبان فرانسه جهت همکاری در کرج (فاز ۴ مهرشهر) با بیمه و حقوق رقابتی نیازمندیم.
استخدام مدرس زبان در مرکز آموزش بین المللی کیشway در البرز
استخدام کیشway مرکز آموزش بین المللی کیشway جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام مدرس حرفه ای در گروه آموزشی ارتباطات در البرز
استخدام گروه آموزشی ارتباطات گروه آموزشی ارتباطات جهت تکمیل کادر خود در استان البرز،چهار راه طالقانی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام مدرس حرفه ای در گروه آموزشی ارتباطات در گوهر دشت
استخدام گروه آموزشی ارتباطات گروه آموزشی ارتباطات جهت تکمیل کادر خود در استان البرز،گوهر دشت از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام مدرس حرفه ای در گروه آموزشی ارتباطات در گوهردشت
استخدام گروه آموزشی ارتباطات گروه آموزشی ارتباطات جهت تکمیل کادر خود در استان البرز،گوهردشت از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام مدرس با تجربه زبان فرانسه در کرج
به مدرس با تجربه فرانسه جهت همکاری در کرج نیازمندیم.
استخدام مترجم حرفه ای زبانهای گوناگون در ترجمیتو از سراسر کشور
ترجمیتو ، بزرگترین کار آفرین در صنعت ترجمه جهت تکمیل کادر مترجم حرفه ای خود در سراسر کشور از افراد واجد شرایط به صورت غیرحضوری و دورکاری دعوت به همکاری می نماید.
استخدام مدرس زبان فرانسه در محدوده شهریار و اندیشه
به مدرس زبان فرانسه در محدوده شهریار و اندیشه نیازمندیم.
استخدام مدرس زبان فرانسه جهت همکاری در محدوده اندیشه و شهریار
به مدرس زبان فرانسه در محدوده اندیشه و شهریار نیازمندیم.
استخدام مدرس زبان فرانسه جهت همکاری در کرج
به مدرس زبان فرانسه جهت همکاری در کرج نیازمندیم.
استخدام مدرس انگلیسی، آلمانی و فرانسه جهت موسسه زبانهای خارجی
به مدرس انگلیسی، آلمانی و فرانسه جهت موسسه زبانهای خارجی در شهر کرج نیازمندیم.