استخدام صندوقدار با بیمه و پاداش در یک شرکت معتبر در البرز
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
البرز
حقوق ثابت از 3,500,000 تومان تا 4,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام صندوقدار با بیمه، پاداش در یک مجموعه تفریحی در مشکین دشت
مشخص نشده
۳۶ روز قبل
البرز
حقوق ثابت از 3,500,000 تومان تا 4,000,000 تومان
تمام وقت