ارسال آسان
استخدام کارگر خدمات با بیمه، بیمه تکمیلی در پارس آزمای طب در نظرآباد
۶ ساعت قبل
البرز
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 5,500,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام نظافتچی با بیمه و بیمه تکمیلی در البرز
مشخص نشده
۱ روز قبل
البرز
تمام وقت