استخدام طراح دکوراسیون داخلی با حقوق تا 7 میلیون و بیمه در سازینه چوب
۱۴ روز قبل
البرز
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام طراح داخلی با بیمه و پاداش در یک شرکت فنی و مهندسی در البرز
مشخص نشده
۲۶ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۵، گلشهر ویلا
تمام وقت
استخدام طراح داخلی در یک دفتر طراحی معماری در کرج
مشخص نشده
۳۲ روز قبل
البرز
تمام وقت کارآموزی
استخدام کارشناس فنی، مهندس فنی برق و طراح معمار از البرز
مشخص نشده
۴۱ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام طراح داخلی در یک دفتر طراحی معماری در کرج
مشخص نشده
۴۳ روز قبل
البرز
تمام وقت کارآموزی
استخدام طراح داخلی در یک شرکت معتبر در کرج
مشخص نشده
۱۰۹ روز قبل
البرز
تمام وقت