استخدام کارگر خط تولید با حقوق تا 8 میلیون، بیمه و بیمه تکمیلی در البرز
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
البرز
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت