استخدام طراح گرافیک درآمد تا 6 میلیون در شرکت کلیشه سازی لیتوس در کرج
۱۲ روز قبل
البرز
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام طراح مسلط به کرل و فتوشاپ در کرج
مشخص نشده
۱۰۰ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام طراح مسلط به کورل و فتوشاپ در کرج
مشخص نشده
۱۰۹ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام خانم مسلط به کورل و فتوشاپ در کرج
مشخص نشده
۱۰۹ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام طراح مسلط به کرل و فتوشاپ در کرج
مشخص نشده
۱۱۹ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام خانم مسلط به کورل و فتوشاپ در کرج
مشخص نشده
۱۵۶ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام طراح آشنا به کورل و فتوشاپ در کرج
مشخص نشده
۲۰۰ روز قبل
البرز
تمام وقت