استخدام طراح مسلط به کورل و فتوشاپ با 3/5 میلیون حقوق، پورسانت و پاداش
مشخص نشده
۳۱ روز قبل
البرز
حقوق ثابت از 3,500,000 تومان تا 4,500,000 تومان
تمام وقت پاره وقت
استخدام طراح گرافیک درآمد تا 6 میلیون در شرکت کلیشه سازی لیتوس در کرج
۱۵۱ روز قبل
البرز
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام طراح گرافیک درآمد تا 6 میلیون در شرکت کلیشه سازی لیتوس در کرج
۱۷۲ روز قبل
البرز
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام طراح گرافیک درآمد تا 6 میلیون در شرکت کلیشه سازی لیتوس در کرج
۱۸۴ روز قبل
البرز
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام طراح مسلط به کرل و فتوشاپ در کرج
مشخص نشده
۲۷۲ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام طراح مسلط به کورل و فتوشاپ در کرج
مشخص نشده
۲۸۱ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام خانم مسلط به کورل و فتوشاپ در کرج
مشخص نشده
۲۸۱ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام طراح مسلط به کرل و فتوشاپ در کرج
مشخص نشده
۲۹۱ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام خانم مسلط به کورل و فتوشاپ در کرج
مشخص نشده
۳۲۸ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام طراح آشنا به کورل و فتوشاپ در کرج
مشخص نشده
۳۷۲ روز قبل
البرز
تمام وقت