در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام همکار جهت کار کناف در کرج
مشخص نشده
۳۳۸ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کارگر آقا جهت سقف کاذب کناف در کرج
مشخص نشده
۴۳۸ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کارگر ساده و نیمه ماهر کناف در کرج
مشخص نشده
۴۶۴ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام نیرو جهت اجرای سقف کاذب در کرج
مشخص نشده
۴۷۶ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کارگر ساده یا نیمه ماهر کناف در کرج
مشخص نشده
۵۲۰ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام کارگر جهت سقف کاذب کناف در کرج
مشخص نشده
۵۲۲ روز قبل
البرز
تمام وقت