استخدام اتوکار جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۹۲ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام اتوکار حرفه ای پالتو و مانتو با حقوق 7 تومان در یک کارگاه در کرج
مشخص نشده
۱۷۳ روز قبل
البرز
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام وسط کار و بخار کار جهت کار در کرج
مشخص نشده
۲۶۹ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام اتوکار و بسته بند جهت کار در کرج
مشخص نشده
۲۹۷ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام اتوکار جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۳۶۰ روز قبل
البرز
تمام وقت