ارسال آسان
استخدام راننده با خودرو شخصی در مجموعه خدماتی قالیشویی و مبل شویی بانو
البرز
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت