استخدام برشکار تیشرت مردانه در شرکت تکین پوش از البرز
مشخص نشده
۳۵ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت
استخدام شابلون زن ساده و ماهر در یک مجموعه معتبر در البرز
مشخص نشده
۱۷۹ روز قبل
البرز
حقوق ثابت تا 3,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام شابلون زن جهت بخش چاپ در کرج
مشخص نشده
۳۳۷ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام شابلون زن مسلط به چاپ سیلک در کرج
مشخص نشده
۶۹۲ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام شابلون زن خانم و آقا در کرج
مشخص نشده
۷۲۵ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام شابلون زن جهت چاپ پارچه در کرج
مشخص نشده
۷۴۳ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام تعدادی شابلون زن ماهر تریکو در کرج
مشخص نشده
۷۴۸ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام شابلون زن آقا و خانم در کرج
مشخص نشده
۸۶۲ روز قبل
البرز
تمام وقت