در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام شابلون زن ساده و ماهر در یک مجموعه معتبر در البرز
مشخص نشده
۷ روز قبل
البرز
حقوق ثابت تا 3,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام شابلون زن جهت بخش چاپ در کرج
مشخص نشده
۱۶۵ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام شابلون زن مسلط به چاپ سیلک در کرج
مشخص نشده
۵۲۰ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام شابلون زن خانم و آقا در کرج
مشخص نشده
۵۵۳ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام شابلون زن جهت چاپ پارچه در کرج
مشخص نشده
۵۷۱ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام تعدادی شابلون زن ماهر تریکو در کرج
مشخص نشده
۵۷۶ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام شابلون زن آقا و خانم در کرج
مشخص نشده
۶۹۰ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام شابلون زن جهت چاپ تریکو - کرج
مشخص نشده
۷۹۲ روز قبل
البرز
تمام وقت